Prosta Spółka Akcyjna (PSA) – 10 rzeczy, które powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca

Prosta spółka akcyjna (P.S.A) jest nową, elastyczną i jak dotychczas najprostszą, poza jednoosobową działalnością gospodarczą osoby fizycznej, formą prowadzenia działalności gospodarczej. PSA w systemie prawa spółek handlowych, obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) oraz spółki akcyjnej (S.A.), stanowi spółkę kapitałową.  Ustawodawca do minimum ograniczył wymogi związane z założeniem i prowadzeniem spółki PSA, ułatwiając współpracę osób posiadających know-how z inwestorami dysponującymi kapitałem. Poniżej przedstawiamy 10 rzeczy, które każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć na temat Prostej Spółki Akcyjnej:

  1. Spółkę P.S.A.  można założyć przez Internet w 24 godziny w systemie S24;
  2. Założyciele, wspólnicy P.S.A. w zasadzie nie muszą posiadać żadnych środków pieniężnych, bowiem minimalny kapitał akcyjny wynosi 1 zł;
  3. Akcje mają formę elektroniczną (zdematerializowaną), można je zbyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość np: poprzez wiadomość e-mail;
  4. Konieczne jest prowadzenie rejestru akcjonariuszy spółki;
  5. Spółka nie może samodzielnie prowadzić rejestru akcjonariuszy, konieczne jest powierzenie czynności rejestrowych notariuszowi lub firmie inwestycyjnej;
  6. Akcje można objąć za środki pieniężne, prace oraz świadczenie usług, co nie było możliwe w przypadku spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej);
  7. Istnieje możliwość zabezpieczenia interesów założycieli spółki poprzez utworzenie akcji założycielskich;
  8. Zmiana wysokości kapitału akcyjnego nie wymaga zmiany umowy spółki, co znacznie przyspiesza proces obniżenia/podwyższenia kapitału akcyjnego oraz minimalizuje jego koszty;
  9. Istnieje możliwość wypłaty środków z kapitału akcyjnego, bez wymogu przeprowadzenia  skomplikowanej procedury obniżenia kapitału;
  10. Zamiast zarządu i rady nadzorczej można powołać radę dyrektorów tj. organ, zarządzający (dyrektorzy wykonawczy) jaki i sprawujący funkcję nadzorczą (dyrektorzy niewykonawczy).

Prosta Spółka Akcyjna, to forma prawna szczególnie interesująca dla działalności startup’owych, szczególnie dla firm technologicznych czy IT.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy na www.adviser.law

 

Autor: Bartosz Armkencht, wspólnik kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law.

 

ADVISER Armknecht i Partnerzy

kancelaria prawna założona w 1989 r.

Gen. J. Bema nr 15, lok. 3

81-386 Gdynia

t: +48 58 6618223

e: office@adviser.law

www.adviser.law

Post Author: spisfirm

Dodaj komentarz