Testy do policji – dasz radę!

Jesteś po wynikach egzaminów ze szkoły średniej i zastanawiasz się, co dalej z sobą począć? Może dobrym pomysłem będzie rekrutacja do policji. Oczywiście pod warunkiem, że czujesz predyspozycje do pracy w tym zawodzie.

Testy do policji

Obecnie już od najmłodszych lat jesteśmy uczeni rozwiązywania testów. Zaliczenia na ocenę, egzaminy końcowe. Wszędzie wymaga się od nas wszechstronnej znajomości tematu. Nie inaczej jest w przypadku pracy w policji. Kandydat na przyszłego stróża prawa musi przejść pozytywnie poniższe zadania. Należą do nich:

– Test Sprawności Fizycznej. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta muszą pokonać zaawansowany tor przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 minuty i 41 sekund.

– Test Wiedzy. Po sprawdzeniu umiejętności fizycznych, czas na rozwiązanie testu. Obecnie jego zakres obejmuje 40 pytań zamkniętych z funkcjonowania Policji. Próbant zobowiązany jest do zaznaczenia jednej z czterech dostępnych odpowiedzi. Baza nieopracowanych pytań znajduje się na stronie Szkoły Policji w Szczytnie. Można więc samodzielnie przygotować się do tej części rekrutacji do policji.

– Multiselect. To kolejny test, tym razem psychologiczny. W czasie jego trwania sprawdzana jest umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, czy współdziałania w grupie. Nie zabraknie także zagadnień związanych z podejściem do pracy i stabilnością emocjonalną.

– Rozmowa kwalifikacyjna. W trakcie jej trwania omawiane są zagadnienia, które zostały już poruszone w czasie testów multiselekt. Rozmowa odbywa się w obecności co najmniej jednego policjanta i psychologa. Chodzi o sprawdzenie umiejętności interpersonalnych chętnego rekrutanta na pracę w policji. Więcej na: https://www.rekrutacja-do-policji.pl/

Czy praca w policji jest dla każdego?

Już same testy do policji, jak i multiselekt policja pokazują, że trzeba wykazać się odpowiednimi predyspozycjami, by przejść rekrutację do policji. Nie oznacza to jednak, że nie należy próbować. Obecnie coraz więcej szkół proponuje profile o charakterze policyjnym, wojskowym. Jeśli czujesz do tego powołanie, sprawdź się najpierw na tym etapie, a później podejmij decyzję o rekrutacji do policji. Z pewnością jako kandydat powinieneś odznaczać się wytrzymałością fizyczną i psychiczną, odpornością na drastyczne sceny i przesłuchania ofiar przemocy. To wszystko sprawia, że praca w policji z pewnością nie należy do najłatwiejszych. Jeśli jednak nie wiesz co robić, a od dziecka marzysz, by zostać policjantem, idź w to. Takie same testy obowiązują kobiety i mężczyzn. Warto przygotować się i fizycznie, i merytorycznie.

Post Author: spisfirm

Dodaj komentarz